Wolna wola i idea Sądu Ostatecznego

Stanisław Judycki

Abstrakt


W artykule jego autor stara się wykazać, że jeśli istnieje wolna wola, której efektami są dobro lub zło, to musi istnieć również i Sąd Ostateczny, gdyż musi istnieć odpowiednie rozliczenie uczynionego dobra lub zła. Istnienie wolnej woli, mogącej wytwarzać dobro i zło, byłoby czymś całkowicie anomalnym i bezcelowym, gdyby nie istniał Sąd Ostateczny, a w świecie, jak widzimy, nie ma rzeczy bezcelowych. Uzasadniana jest także zależność odwrotna: jeśli w dziejach kultur ludzkich, w dziejach systemów religijnych, od bardzo dawnych czasów, przynajmniej od starożytnego Egiptu, funkcjonuje przekonanie o sądzie, któremu podlegają osoby umierające, to taki sąd ma sens tylko wtedy, gdy osoby te posiadały wolną wolę w czynieniu dobra lub zła. W ten sposób idea Sądu Ostatecznego wspiera przekonanie, że istnieje wolna wola.


Słowa kluczowe


wolna wola; zło i dobro moralne; Sąd Ostateczny; eschatologia chrześcijańska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles. Metafizyka. Tłum. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN, 1983.

Dostojewski, Fiodor. Bracia Karamazow. Tłum. Barbara Beaupré. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych, 1913.

Hayes, Zachary J., Clark H. Pinnock i John F. Walvoord. Four Views on Hell. Grand Rapids: Zondervan, 1996.

Judycki, Stanisław. Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej. Poznań: W drodze, 2010.

McCord Adams, Marilyn. Christ and Horrors: The Coherence of Christology. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Walls, Jerry L. Heaven: The Logic of Eternal Joy. Oxford: Oxford University Press, 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)