The Best of All Possible Worlds and the Christian Thesis of the Corruption of the World

Jerzy Kopania

Abstrakt


Świat najlepszy z możliwych a chrześcijańska teza o skażeniu świata

Twierdzenie Leibniza, że świat, w którym żyjemy, jest najlepszym z możliwych, pozostaje w sprzeczności z naszym doświadczeniem i dlatego utrzymujemy, że ten świat stałby się lepszy, gdyby przynajmniej niektóre z jego cech i właściwości były inne. Leibniz protestował przeciwko takiemu stanowisku i argumentował, że każda zmiana tego świata uczyniłaby go gorszym albo wręcz niemożliwym. To jednak zdaje się przeczyć chrześcijańskiemu przekonaniu, że nasz świat jest skażony grzechem, ale u kresu czasu zostanie odnowiony, stając się rzeczywistością zbawienia, czyli najdoskonalszą z możliwych. W artykule uzasadnia się dwie tezy: (1) twierdzenie Leibniza nie pozostaje w sprzeczności z chrześcijańską tezą o zbawieniu, (2) twierdzenie Leibniza jest sprzeczne z ludzkim doświadczeniem świata, ponieważ jest rezultatem intelektualnej spekulacji opartej na fałszywym założeniu o adekwatności struktury umysłu ludzkiego względem umysłu Boga.


Słowa kluczowe


Leibniz; najlepszy z możliwych światów; skażenie świata; zbawienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


The Anathemas Against Origen. Canon XI. Christian Classics Ethereal Library. NPNF2-14. The Seven Ecumenical Councils, accessed 11.10.2016, http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214. xii.ix.html.

Augustine. The City of God. Translasted by Marcus Dods. New Advent, accessed 11.10.2016. http://www.newadvent.org/fathers/120120.htm.

Couturat, Louis. Opuscules et fragments inédits de Leibniz. Paris: Alcan, 1903.

Cyril of Jerusalem. Catechetical Lecture 15, 3, http://www.newadvent.org/fathers/310115.htm.

Descartes, René. Philosophical Writings, edited and translated by Norman Kemp Smith. New York: The Modern Library, 1958.

Die Philosophischen Schriften von G. W. Leibniz. Vol. VII, edited by Carl Immanuel Gerhardt. Berlin: Weidmann, 1890.

Gilson, Étienne. God and philosophy. London: Yale University Press, 1941.

Grover, Stephen. “West Or Best? Sufficient Reason in the Leibniz-Clarke Correspondence.” Studia Leibnitiana 28 (1996), 1: 84–92.

The Holy Bible. New International Version. Containing The Old Testament and The New Testament, New York: American Bible Society 1978.

Hume, David. Dialogues concerning Natural Religion. London: s.e., 1779.

Leibnitz, Gottfried Wilhelm. La Monadologie, edited by Émile Boutroux. Paris: Delagrave, 1880.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. Philosophical Essays, edited and translated by Roger Ariew and Daniel Garber. Indianopolis & Cambridge: Hackett Publishing Company, 1989.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. Philosophical Texts. Translated and edited by R.S. Woolhouse and Richard Francks. Oxford: Oxford University Press 1998.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. The Leibniz–Clarke Correspondence, edited by Hubert G. Alexander. Manchester: Manchester University Press, 1956.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. Theodicy: Essays on the Goodness of God, the Freedom of Man, and the Origin of Evil. Translated by Eveleen M. Huggard, Chicago: Open Court 1985.

Mercer, Christia. “Leibniz on Mathematics, Methodology and the Good: A Reconsideration of the Place of Mathematics in Leibniz’s Philosophy.” Early Science and Medicine 11 (2006), 4: 424–454.

Perkins, Franklin. Leibniz: A Guide for Perplexed. London, New York: Continuum International Publishing Group, 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.2-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)