Content Analysis of the Demonstration of the Existence of God Proposed by Leibniz in 1666

Krystyna Krauze-Błachowicz

Abstrakt


Analiza treściowa „Dowodu na istnienie Boga” zaproponowanego przez Leibniza w 1666 roku

Młodzieńcze dzieło Leibniza De arte combinatoria z 1666 r. opatrzone zostało na końcu „Dowodem na istnienie Boga”. Dowód ma charakter „matematyczny” i jest zbudowany zgodnie z wzorcem Euklidesowym. Dowód ten w 1982 r. został poddany przeze mnie próbie formalizacji logicznej. W niniejszym tekście, wykorzystując wyniki tamtej analizy, staram się na podstawie treści zawartych w wierszach dowodu pokazać, jakim pojęciem substancji posługiwał się Leibniz na użytek dowodu. Zostaje ponadto zrekonstruowana Leibnizjańska koncepcja całości i części oraz jego metoda definicyjna Leibniza.


Słowa kluczowe


Leibniz; substancja; fizyka; całość; część; definicja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aiton, Eric J. Leibniz: A Biography. Bristol & Boston: A. Hilger Ltd., 1985.

Antognazza, Maria Rosa. Leibniz: An Intellectual Biography. New York: Cambridge University Press, 2009.

Burkhardt, Hans. Logik und Semiotik in der Philosophie von Leibniz. München: Philosophia Verlag, 1980.

Dummett, Michael. “N. Rescher’s Leibniz’s Interpretation… Review.” Journal of Symbolic Logic 21 (1956): 197–199.

Garber, Daniel. Leibniz: Body, Substance, Monad. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Grzegorczyk, Andrzej. “The Systems of Leśniewski in Relation to Contemporary Logical Research.” Studia Logica 3 (1955): 91–95.

Kauppi, Raili. Über die Leibnizsche Logik. Helsinki: Societas Philosophica, 1960.

[Krauze-]Błachowicz, Krystyna. “Leibniz’s ‘Demonstratio Existentiae Dei ad mathematicam certitudinem exacta.’ A logical Analysis.” Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2 (1982): 43–55.

Krauze-Błachowicz, Krystyna. “‘Archai’. Problem rozumienia pierwszych zasad w systemie Euklidesa.” Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 1 (1986): 8-17.

Krauze-Błachowicz, Krystyna. “Early Greek Mathematics—a Branch of Dialectic?” Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 5 (1986): 5–20.

Krauze-Błachowicz, Krystyna. Leibniz. Wczesne pojęcie substancji. Białystok: Zakład Teorii Poznania. Filia Uniwersytetu Warszawskiego, 1992.

Marciszewski, Witold. Metody analizy tekstu naukowego. Warszawa: PWN, 1977.

Marciszewski, Witold. “On Leibniz’ Anticipation of the Comprehension Axiom in the Light of the Formalization of ‘Demonstratio Existentiae Dei’.” Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2 (1982): 29–42.

Mercer, Christia. “The Vitality and Importance of Early Modern Aristotelianism.” In The Rise of Modern Philosophy, edited by Tom Sorell, 33-67. Oxford: Clarendon Press, 1993.

Mercer, Christia. The Young Leibniz and his Teachers. In The Young Leibniz and his Philosophy 1646–76, edited by Stuart Brown, 19-40. Dordrecht, Boston, Leiden: Kluwer Academic Press, 1999.

Mercer, Christia. Leibniz’s Metaphysics: Its Origins and Development. New York: Cambridge University Press, 2001.

Moll, Konrad. Der Junge Leibniz. T. I–II. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1978–1982.

Pawłowski, Tadeusz. Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, Warszawa: PWN, 1986.

Rescher, Nicholas. “Leibniz’s Interpretation of his Logical Calculi.” Journal of Symbolic Logic 19 (1954): 1–20.

Rickey, V. Frederick. “A Survey of Leśniewski’s Logic.” Studia Logica 36 (1977): 405–422.

Voisé, Waldemar. “Erhard Weigel (1625-1699) czyli u progu Wieku Oświecenia (z okazji 300 rocznicy jego książki Idea Matheseos Universae).” Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 15 (1970), 3: 527–544.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.2-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)