Gottfried Wilhelm Leibniz: An Intellectual Portrait

Przemysław Gut

Abstrakt


Gottfried Wilhelm Leibniz – portret intelektualny

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, po pierwsze, najistotniejszych faktów z biografii Leibniza; po drugie, miejsca filozofii Leibniza w ramach myśli filozoficznej wieku XVII; po trzecie, głównych trendów interpretacyjnych jego pism, czynnych do dzisiaj w literaturze historycznofilozoficznej; po czwarte, podstawowych cech, które określą zarówno postawę filozoficzną Leibniza, jak też przyjęty przezeń sposób filozofowania.   


Słowa kluczowe


Gottfried Wilhelm Leibniz; filozofia nowożytna; racjonalizm; pluralizm, monada; teizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adams, Robert Merrihew. Leibniz: Determinist, Theist, Idealist. New York and Oxford: Oxford University Press, 1994.

Antognazza, Maria Rosa. Leibniz: An Intellectual Biography. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Brown, Stuart. Leibniz. Brighton–Sussex: The Harvester, 1984.

Burkhardt, Hans. Logik und Semiotik bei Leibniz. München: Philosophia 1980.

Cassirer, Ernst. Leibniz’ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen. Marburg: Elwert, 1902.

Couturat, Louis. La logique de Leibniz d’après des documents inédits. Paris: Alcan, 1901.

Couturat, Louis. “Sur la métaphysique de Leibniz.” Revue de métaphysique et de morale 10 (1902): 1–25.

Gurwitsch, Aron. Leibniz Philosophie des Panlogismus. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1974.

Jasinowski, Bogumil. Die analytische Urteilslehre Leibnizens in ihrem Verhältnis zu seiner Metaphysik. Wien: Chr. Reißer’s Söhne, 1918.

Kabitz, Willy. Die Philosophie des jungen Leibniz. Heidelberg: Winter, 1909.

Martin, Gottfried. Leibniz-Logik und Metaphysik. Köln: Kölner Universitätsverlag, 1967.

Mates, Benson. The Philosophy of Leibniz: Metaphysics and Language. New York, Oxford: Oxford University Press, 1986.

Parkinson, G[eorge] H[enry] R[adcliffe]. Logic and Reality in Leibniz Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 1965.

Rescher, Nicholas. The Philosophy of Leibniz. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1967.

Russell, Bertrand. A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz. Cambridge: Cambridge University Press, 1900.

Rutherford, Donald. Leibniz and the Rational Order of Nature. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.2-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)