Christ and the Shape of Philosophy: A Rejoinder to Moser

William Hasker

Abstrakt


Chrystus a kształt filozofii: odpowiedź Moserowi

Paul Moser twierdzi, że brak jest podstaw dla mojego przypisania mu pewnych poglądów, co uczyniłem w eseju „Jak bardzo chrześcijańska może być filozofia” („How Christian Can Philosophy Be?”). W niniejszym artykule dokonuję przeglądu ewidencji przytoczonej w powyższym eseju oraz ponownie rozważam jej znaczenie. Przedstawiam też dalsze rozważania na temat moich oraz Mosera poglądów w zakresie filozofii oraz filozofii chrześcijańskiej.


Słowa kluczowe


filozofia; religia; filozofia chrześcijańska; mądrość; Paul K. Moser; William Hasker

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Moser Paul K. “Jesus and Philosophy: On the Questions We Ask.” Faith and Philosophy 22,3 (2005, July): 261–83.

Moser Paul K. The Severity of God: Religion and Philosophy Reconsidered. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Preston, Aaron. “Two Wisdoms? The Unity of Truth, the Spirit of the (Academic) Disciplines, and the Norms of Academic Philosophy,” available at http://www.epsociety.org/library/ articles.asp? pid=131 (accessed January 12, 2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)