How Christian Can Philosophy Be?

William Hasker

Abstrakt


Jak bardzo chrześcijańska może być filozofia

Niniejszy esej podejmuje kwestię dotyczącą tego, w jakim sensie filozofia może i powinna być chrześcijańska. Po rozważeniu kilku koncepcji, według których filozofia ani nie powinna, ani nie może być chrześcijańska, dokonuje się przeglądu koncepcji trzech wybitnych filozofów chrześcijańskich na ten temat. W świetle tych ujęć zostają sformułowane określone wnioski.


Słowa kluczowe


filozofia; filozofia chrześcijańska; mądrość; Paul K. Moser; Robert Merrihew Adams; Eleonore Stump

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abbot, T.K. The Epistles to the Ephesians and to the Colossians. International Critical Commentary. New York: Charles Scribner’s Sons, 1905.

Adams, Robert Merrihew. “A Philosophical Autobiography.” In Metaphysics and the Good: Themes from the Philosophy of Robert Merrihew Adams, edited by Samuel Newlands and Larry M. Jorgensen, 16–32. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Adams, Robert Merrihew. “Middle Knowledge and the Problem of Evil.” American Philosophical Quarterly 14 (1977): 109–17.

Adams, Robert Merrihew. A Theory of Virtue. Oxford: Clarendon Press, 2006.

Hasker, William. “Paul Moser’s Christian Philosophy,” available at http://www.epsociety.org/ library/ articles.asp?pid=131 (accessed January 12, 2016).

Hasker, William. “Two Wisdoms, Two ‘Philosophies’,” available at http://www.epsociety.org/ library/articles.asp?pid=131 (accessed January 12, 2016).

Moser Paul K. “Christ-Shaped Philosophy: Wisdom and Spirit United,” available at http://www. epsociety.org/ library/ articles.asp?pid=131 (accessed January 12, 2016).

Moser Paul K. “Jesus and Philosophy: On the Questions We Ask.” Faith and Philosophy 22,3 (2005, July): 261–83.

Moser, Paul K. “Reply to Hasker,” available at http://www.epsociety.org/ library/articles.asp? pid=131 (accessed January 12, 2016).

Plantinga, Alvin. “Advice to Christian Philosophers.” Faith and Philosophy 1,3 (1984, July): 253–71.

Plantinga, Alvin. “On Heresy, Mind, and Truth,” Faith and Philosophy 16,2 (1999, April): 182–93.

Stump, Eleonore. “Orthodoxy and Heresy.” Faith and Philosophy 16,2 (1999, April): 147–63.

Symposion “More Advice to Christian Philosophers.” Faith and Philosophy 16,2 (1999, April): 147–93.

Van Inwagen, Peter. “Some Remarks on Plantinga’s Advice.” Faith and Philosophy 16,2 (1999, April): 164–72.

Westphal, Merold. “Taking Plantinga Seriously.” Faith and Philosophy 16,2 (1999, April): 173–82.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)