Is the Past Determined (Necessary)?

Jan Woleński

Abstrakt


Czy przeszłość jest zdeterminowana (konieczna)?

Praca niniejsza jest inspirowana twórczością Marcina Tkaczyka i omawia problem konieczności przeszłości (czy przeszłość jest zdeterminowana?) i jej roli w analizie przyszłych zdarzeń przygodnych. Dyskusja skupia się na stwierdzeniach (zaakceptowanych przez Tkaczyka, ale nieco sparafrazowanych): po pierwsze, że każdy dotychczasowy stan rzeczy jest ustalany, po drugie, że przynajmniej niektóre przyszłe stany są przypadkowe. Artykuł dowodzi, że ponieważ pierwsze twierdzenie nie jest uzasadnione, nie powstaje antynomia przyszłych zdarzeń przygodnych. Argument korzysta ze środków modalnych i metalogicznych.


Słowa kluczowe


przeszłość; przyszłość; kwadrat logiczny; niekompletność; biwalencja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Muller, Richard A. 2016. Teraz. Fizyka czasu. Translated by Tomasz Krzysztoń. Warszawa: Prószyński i S-ka. (The English original Now. The Physics of Time was published in 2016 by W.W. Norton & Company.)

Tkaczyk, Marcin. 2015. Futura contingentia. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tkaczyk M. 2018. “The Antinomy of Future Contingent Events.” Roczniki Filozoficzne 66, no. 4: 5–38 (the current volume).

Woleński, Jan. 1996. “Kwadrat logiczny – uogólnienia, interpretacje.” In Logika & Filozofia logiczna, edited by Jerzy Perzanowski and Andrzej Pietruszczak, 45–57. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Woleński, Jan. 2008. “Applications of Squares of Oppositions and Their Generalizations in Philosophical Analysis.” Logica Universalis 2, no. 1: 13–29. (Reprinted in: Jan Woleński. Essays on Logic and Its Applications in Philosophy. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, 255–69).

Woleński, Jan. 2015. “An Analysis of Logical Determinism.” In Themes from Ontology, Mind and Logic. Present and Past. Essays in Honour of Peter Simons, edited by Sandra Lapointe, 423–42. Leiden: Brill.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)