A Reply to “The Antinomy of Future Contingent Events”

Timothy Pawl

Abstrakt


Odpowiedź na artykuł „The Antinomy of Future Contingent Events”

W mojej krótkiej odpowiedzi odnoszę się do wspaniałego tekstu o. Marcina Tkaczyka „The Antinomy of Future Contingent Events” („Antynomia przyszłych zdarzeń przygodnych”). Najpierw wyrażam obawy wobec sposobu, w jaki rozumie on reprezentację. Następnie formułuję trzy zastrzeżenia odnośnie do preferowanego przez niego rozwiązania antynomii: po pierwsze, część jego teorii reprezentacji sama w sobie daje powód do odrzucenia pierwszego spośród zdań składających się na antynomię; po drugie, do osłabienia tego zdania w taki sposób, jak robi to Tkaczyk, nie są potrzebne wsteczne związki przyczynowe; po trzecie, nie jest łatwo zrozumieć, na czym polega typ skutecznego wstecznego przyczynowania, który jest wymagany, by rozwiązanie Tkaczyka działało.


Słowa kluczowe


antynomia; futura contingentia; reprezentacja; skuteczne wsteczne przyczynowanie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Pawl, Timothy. 2008. A Thomistic Account of Truthmakers for Modal Truths. Unpublished Dissertation.

Pawl, Timothy. 2014a. “The Freedom of Christ and Explanatory Priority.” Religious Studies 50 (2): 157–73. DOI: 10.1017/S0034412513000309.

Pawl, Timothy. 2014b. “The Freedom of Christ and the Problem of Deliberation.” International Journal for Philosophy of Religion 75 (3): 233–47.

Pawl, Timothy. 2016. “A Thomistic Truthmaker Principle.” Acta Philosophica 25 (1): 45–64.

Pawl, Timothy. 2019. In Defense of Extended Conciliar Christology: A Philosophical Essay. Oxford; New York, NY: Oxford University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)