Past, Present, or Future: What’s The Difference?

William E. Mann

Abstrakt


Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość — na czym polega różnica?

Artykuł analizuje tekst „Antynomia przyszłych zdarzeń przygodnych” Marcina Tkaczyka, skupiając się na wyjaśnianiu ról odgrywanych przez filozoficzne pojęcia zdań, zdarzeń, teraźniejszości, względności czasu i użytego przez Tkaczyka pojęcia „sfery kultury”. Tekst kończy się analizą kwestii, w jaki sposób można udzielić wsparcia tezie Tkaczyka, że ludzie mogą do pewnego stopnia zmienić przeszłość.


Słowa kluczowe


antynomia; futura contingentia; zdania; zdarzenia; przeszłość; teraźniejszość; przyszłość; względność czasu; sfera kultury

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aristotle’s Categories and De Interpretatione. Translated by J.L. Ackrill. Oxford: Clarendon Press, 1963.

Davidson, Donald. 2001. “The Logical Form of Action Sentences.” In Donald Davidson. Essays on Actions and Events. 2nd edition, 105–148. Oxford: Oxford University Press.

Feinberg, Joel. 1974, “Action and Responsibility.” In Joel Feinberg. Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility. Princeton: Princeton University Press.

Kretzmann, Norman. 1985. “Nos ipsi principia sumus: Boethius and the Basis of Contingency.” In Divine Omniscience and Omnipotence in Medieval Philosophy, edited by Tamar Rudavsky, 23–50. Dordrecht: Reidel.

Mann, William E. 2015. “Jephthah’s Plight: Moral Dilemmas and Theism.” In William E. Mann. God, Modality, and Morality. New York: Oxford University Press, 2015, 269–295; translated into Polish and reprinted as “Jefte w tarapatach: Moralne dylematy a teizm.” Translated by Marcin Iwanicki. Roczniki Filozoficzne 65 (2017), no. 4: 351–81. DOI: 10.18290/ rf.2017.65.4-16.

Packer, Herbert L. 1968, The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press.

Stump, Eleonore, & Norman Kretzmann. 1981. “Eternity.” The Journal of Philosophy, 78: 429-458.

Tkaczyk, Marcin “The antinomy of future contingent events,” in typescript. References to passages from this work are embedded in the following text with the indication of the pages of the printed version – in this volume, pp. 5–38.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)