Marcin Tkaczyk’s Ockhamism, or Whether the Theory of Contingentia Praeterita is the only Plausible Solution to the Problem of Futura Contingentia

Dariusz Łukasiewicz

Abstrakt


Ockhamizm Marcina Tkaczyka, czyli o tym, czy teoria contingentia praeterita jest jedynym możliwym rozwiązaniem problemu futura contingentia

W części pierwszej artykułu wskazujemy i pokrótce omawiamy niektóre tezy zawarte w rozprawie Futura contingentia Marcina Tkaczyka, z którymi się solidaryzujemy w pełni lub w dużym stopniu. W drugiej części zastanawiamy się, czy rzeczywiście rozwiązanie problemu przyszłych zdarzeń przygodnych, zgodne z koncepcją Ockhama, jest jedynym możliwym rozwiązaniem dla problemu futura contingentia. Jako propozycję alternatywną proponujemy stanowisko zwane eternalizmem. Tezą główną eternalizmu jest, że Bóg istnieje poza czasem i że konieczność temporalna nie wyklucza przygodności zdarzeń w tym libertariańskiej wolności woli.


Słowa kluczowe


Bóg; wolność; Boża przedwiedza; konieczność; prawda

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Boyd, Gregory A. 2001. “The Open Theism View.” In Divine Foreknowledge: Four Views, edited by James K. Beilby and Paul R. Eddys, 119–143. Illinois: Intervarsity Press.

Czernecka-Rej, Bożena. 2017. “Problem przyszłych zdarzeń przygodnych.” Diametros 52: 138-143.

Dodds, Michael J. 2012. Unlocking Divine Action: Contemporary Science and Thomas Aquinas. Washington. D.C.: The Catholic University of America Press.

Heller, Michał. 2008. Ostateczne Wyjaśnienia Wszechświata [The Ultimate Explanation of the Universe]. Kraków: Universitas.

Łukasiewicz, Dariusz. 2014. Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii [God’s Providence, Freedom, Chance: A Study in Analytical Philosophy of Religion]. Kraków, Poznań: Wydawnictwo Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii.

Łukasiewicz, Dariusz. 2015. “Continuous Creation in the Probabilistic World of Theology of Chance.” Analiza i Egzystencja 31: 21–35.

Molina, Luis de. 1854. Liberi arbitri cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedistinatione et reprobatione concordia. Madrid: Sapientia.

Mordarski, Ryszard. 2012. “Wszechwiedza i wieczność.” Filo-Sofija12, no. 19: 99-115.

Rea, Michael C. 2005. “Four-Dimensionalism.” In Michael J. Loux & Dean W. Zimmerman. The Oxford Handbook of Metaphysics, 246–80. Oxford: Oxford University Press.

Rogers, Katherin A. 2007. “Anselmian Eternalism: The Presence of a Timeless God.” Faith and Philosophy 24, no. 1 (January): 3-27.

Rogers, Katherin A., & William Hasker, [Disscusion]. 2011. In Philosophy of Religion: The Key Thinkers, edited by Jeffrey J. Jordan, 7–21. London: Continuum Bloomsbury Academic.

Tkaczyk, Marcin. 2015. Futura Contingentia. Lublin: Wydawnictwo KUL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)