On the Representation if States of Affairs in the Antinomy of Future Contingents

Paweł Garbacz

Abstrakt


O reprezentacji stanów rzeczy w antynomii futura contingentia

Artykuł jest komentarzem do formalizacji antynomii futura contigentia w postaci (sprzecznej) teorii sformułowanej przez Marcina Tkaczyka w języku klasycznej logiki predykatów. Argumentuję w nim, że formalizacja ta posiada pewne kontrowersyjne, z punktu widzenia ontologii i semantyki formalnej, własności oraz sugeruję dwa sposoby melioracji niektórych z tych kontrowersji.


Słowa kluczowe


antynomia; futura contingentia; formalizacja; semantyka formalna; ontologia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Hoeltje, Miguel, Benjamin Schnieder, & Alex Steinberg. 2013. Varieties of Dependence. Philosophia Verlag.

Tahko, Tuomas E. 2013. “Truth—grounding and transitivity.” Thought: A Journal of Philosophy, 2, no. 4: 332–340. DOI: 10.1002/tht3.94.

Tkaczyk, Marcin. 2015. Futura Contingentia. Lublin: Wydawnictwo KUL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)