Fragmented Future Contingents and Omniscience

Ciro de Florio, Aldo Frigerio

Abstrakt


Fragmentaryczne przyszłe zdarzenia przygodne i wszechwiedza

W niniejszym artykule analizujemy kilka prób przezwyciężenia antynomii dotyczącej Bożej przedwiedzy i ludzkiej wolności. Jeżeli założymy, że Bóg istnieje w czasie, wówczas musimy przyjąć przyczynowanie wstecz. Ponieważ rozwiązanie to nastręcza wiele trudności, rozważyliśmy stanowisko, według którego Bóg istnieje poza czasem. Jeżeli do teorii, w której przyjmujemy, że Bóg, który istnieje poza czasem i jest wszechwiedzący zastosujemy B-teorię czasu, wówczas, przynajmniej na pierwszy rzut oka, wydaje się narażamy ludzką wolność. Stąd zbadaliśmy, co stanie się w przypadku, gdy założymy niestandardową teorię czasu zwaną fragmentalizmem. Pokazaliśmy, że w tym przypadku możliwości przyjęcia koncepcji Boga, który istnieje poza czasem, są dużo bardziej obiecujące. Mamy tu zachowaną zarówno koncepcję ludzkiej wolności, jak i Bożą wszechwiedzę w stosunku do ludzkich wyborów, jeżeli zaakceptujemy tę metafizykę czasu. Koszt tego rozwiązania jest jednak bardzo wysoki. Z logicznego punktu widzenia mamy tu do czynienia z odrzuceniem zasady dwuwartościowości, z metafizycznego punktu widzenia natomiast rzeczywistość jest widziana fragmentarycznie oraz jest niespójna. Jeżeli natomiast ktoś jest gotowy na poniesienie takich kosztów, rozwiązanie to jest jednym z najbardziej obiecujących, jeśli chodzi o badania mające na celu poszukiwanie rozwiązań w stosunku do odwiecznego problemu pogodzenia Bożej przedwiedzy oraz ludzkiej wolności.


Słowa kluczowe


Boża przedwiedza; ludzka wolność; metafizyka czasy; fragmentalizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Craig, William Lane. 1988. The Problem of Divine Foreknowledge and Future Contingents from Aristotle to Suarez. Leiden: Brill.

Craig, William Lane. 2001. Time and Eternity: Exploring God’s Relationship to Time. Wheaton: Crossway Books

De Florio, Ciro, & Aldo Frigerio. 2016. “The Costs of Ockhamism.” Axiomathes 26, no. 4: 489–507. DOI: 10.1007/s10516-016-9298-y.

De Florio, Ciro, & Aldo Frigerio. 2017. “A Note on Eternity.” Topoi, 36, no. 4: 685–92. DOI: 10.1007/s11245-016-9376-1

De Florio, Ciro, Aldo Frigerio & Alessandro Giordani. (submitted). “What God Cannot Know.”

Fine, Kit. 2005. “Tense and Reality.” In Kit Fine (ed.). Modality and Tense: Philosophical Papers, 261–320. Oxford University Press, Oxford.

Fine, Kit. 2006. “The Reality of Tense.” Synthese 150, no. 3: 399–414. DOI: 10.1007/s11229-005-5515-8.

Helm, Paul. 2011. Eternal God. A Study of God without Time. Oxford: Oxford University Press.

Kretzmann, Norman. 1966. “Omniscience and Immutability.” The Journal of Philosophy 63, no. 14: 409–21. DOI: 10.2307/2023849.

McTaggart, J. Ellis. 1908. “The Unreality of Time.” Mind, 17, no. 68: 457–73.

Mullins, R.T. 2016. The End of the Timeless God. Oxford: Oxford University Press.

Oaklander, L. Nathan. 1998. “Freedom and the new theory of time.” In Robin Le Poidevin (ed.). Questions of Time and Tense, 185–205. Oxford: Oxford University Press.

Plantinga, Alvin. 1986. “On Ockham’s Way Out.” Faith and Philosophy, 3, no. 3: 235–69. DOI: 10.5840/faithphil19863322.

Rogers, Katherin. 2007a. “The Necessity of the Present and Anselm’s Eternalist Response to the Problem of Theological Fatalism.” Religious Studies 43: 25–47.

Rogers, Katherin. 2007b. “Anselmian Eternalism: The Presence of a Timeless God.” Faith and Philosophy, 24, no. 1: 3–27. DOI: 10.5840/faithphil200724134.

Stump, Eleonore, and Norman Kretzmann. 1981. “Eternity.” The Journal of Philosophy 78, no. 8: 429–58. DOI: 10.2307/2026047.

Tapp, Christian, & Edmund Runggaldier. 2011. God, Eternity, and Time. Farnham: Ashgate.

Thomason, Richmond H. 1970. “Indeterminism and Truth Value Gaps.” Theoria, 36, no. 3: 264–81. DOI: 10.1111/j.1755-2567.1970.tb00427.x.

Zagzebski, Linda. 1991. The Dilemma of Freedom and Foreknowledge. New York: Oxford University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)