Co wie o przyszłości istota wszechwiedząca? (przeł. Marcin Iwanicki)

Peter Van Inwagen

Abstrakt


Przekład na podstawie: What Does Omniscient Being Know about the Future?, [w:] J. Kvanvig (red.), Oxford Studies in Philosophy of Religion, t. 1, Oxford: OUP 2008, s. 216-30. Przekład za zgodą Autora.

Informacje o tłumaczu: Dr Marcin Iwanicki – University of Notre Dame; adres do korespondencji: Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: miwanick@ nd.edu


Słowa kluczowe


Bóg; wolna wola; przedwiedza; przyszłość

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)