O niektórych uwarunkowaniach Fregowskiej teorii kwantyfikacji

Jan Szot

Abstrakt


The article discusses the Fregean way of producing multiple quantifications and distinction between complex and simple predicates. In the proper sense only the complex predicates are a kind of the incomplete expression (unselbsständig). Many contemporary authors of general logic textbooks do not pay due attention to that determinants.


Słowa kluczowe


filozofia języka; filozofia logiki; wyrażenie kwantyfikatorowe; wyrażenie niekompletne; predykat złożony; predykat prosty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bocheński I.M.: A History of Formal Logic, New York: Chelsea Publishing Company 1970.

Church A.: The Introduction to Mathematical Logic, t. I, Princeton, NJ 1956.

Dummett M.: Frege: Philosophy of Language, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1981.

Dummett M.: Logiczna podstawa metafizyki, tł. W. Sady, Warszawa: PWN 1998.

Frege G.: Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens, Halle: Verlag von Louis Nebert 1879.

Frege G.: Grundgesetze der Arithmetik, t. I, Jena: Verlag von Herman Pohle 1893.

Frege G.: Pisma semantyczne, tł. B. Wolniewicz, Warszawa: PWN 1977.

Frege G.: Posthumous writings, ed. H. Hermes, F. Kambartel, F. Kaulbach, tł. P. Long, R. White, Chicago: The University of Chicago Press 1979.

Geach P.T.: Logic Matters, Oxford: Basil Blackwell 1981.

Goldfarb W.D.: Logic in the Twenties: The Nature of the Quantifier, „The Journal of Symbolic Logic” 44 (1979), s. 351-368.

Grzegorczyk A.: Zarys logiki matematycznej, Warszawa: PWN 1984.

Gut A.: Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.

Kneale W., Kneale M.: The Development of Logic, Oxford: Clarendon Press 1984.

Kotarbiński T.: Wykłady z dziejów logiki, Warszawa: PWN 1985.

Nowaczyk A.: Gramatyka i prawda, Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne 1999.

Moore G.H.: Beyond First-order Logic: The Historical Interplay between Mathematical Logic and Axiomatic Set Theory, „History and Philosophy of Logic” 1 (1980), s. 95-137.

Quine W.V.O.: Filozofia logiki, tł. B. Stanosz, Warszawa: Aletheia 2002.

Saussure F. de: Kurs językoznawstwa ogólnego, tł. K. Kasprzyk, Warszawa: PWN 1991.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)