Ockhamizm a molinizm: przedwiedza i proroctwo (przeł. Małgorzata Polanowska i Marcin Iwanicki)

Ted A. Warfield

Abstrakt


Ockhamism and Molinism – Foreknowledge and Prophecy, „Oxford Studies in Philosophy of Religion” 2 (2009), s. 317-332. Przekład za zgodą Autora.

Information about Translators:

Małgorzata Polanowska, M.A.—graduate of philosohy at the John Paul II Catholic University of Lublin

Marcin Iwanicki, Ph.D.—University of Notre Dame, IN; address for correspondence: Department of History of Modern and Contemporary Philosophy, Al. Racławickie 14, PL 20-‑950 Lublin; e-mail: miwanick@nd.edu


Słowa kluczowe


ockhamizm; molinizm; boska przedwiedza; proroctwo; ludzka wolność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brueckner, A., 2000: On an Attempt to Demonstrate the Compatibility of Divine Foreknowledge and Human Freedom, “Faith and Philosophy” 17, s. 132-134.

Fischer, J.M. (red.), 1989: God, Foreknowledge, and Freedom; Stanford University Press.

Flint, T., 1998: Divine Providence: The Molinist Account. Cornell University Press.

Freddoso, A., 1988: Introduction to Luis de Molina, On Divine Foreknowledge, Part IV of Concordia, Cornell University Press.

Hasker, W., 1998: No Easy Way Out: A Response to Warfield, „Nous” 32, s. 361-363.

Plantinga, A., 1986: On Ockham’s Way Out, „Faith and Philosophy” 3, s. 235-269 [O rozwiązaniu Ockhama, przeł. M. Iwanicki, „Roczniki Filozoficzne”, 2 (2008), s. 435-64].

Warfield, T.A., 1997: Divine Foreknowledge and Human Freedom are Compatible, „Nous” 31, s. 80-86.

Warfield, T.A., 2000a: On Freedom and Foreknowledge: A Reply to Two Critics, „Faith and Philosophy” 17, s. 255-259.

Warfield, T.A., 2000b: Causal Determinism and Human Freedom are Incompatible: A New Argument for Incompatibilism, „Philosophical Perspectives” 14, s. 167-180.

Warfield, T.A., w przygotowaniu: Metaphysical Freedom.

Wierenga, E., 1991: Prophecy, Freedom, and the Necessity of the Past, „Philosophical Perspectives” 5, s. 425-446.

Zagzebski, L., 1991: The Dilemma of Freedom and Foreknowledge, Oxford University Press.

Zagzebski, L., 2002: Recent Work on Divine Foreknowledge and Free Will, [w:] R. Kane (red.), The Oxford Handbook of Free Will, Oxford University Press, 45-64.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)