Mediaeval Doctrines on Man as Image of the World (przeł. Hugh McDonald)

Marian Kurdziałek

Abstrakt


Translated from: Marian Kurdziaek, “Średniowieczne doktryny o człowieku jako obrazie świata,” Roczniki Filozoficzne [Annals of Philosophy] 19 (1971), 1: 5–39. This article appeared also in German under the title “Der Mensch als Abbild des Kosmos,” in Der Bergriff der Repraesentatio im Mittelalter, ed. Albert Zimmermann, Miscellanea Mediaevalia 8 (Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1971), 35–75.

Information about Translator: HUGH MCDONALD, MA—address for correspondence—e-mail: hyoomik@gmail.com


Słowa kluczowe


filozofia średniowieczna; antropologia; doktryna platońska i neoplatońska; człowiek jako obraz świata

Pełny tekst:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)