Getting Straight on How Russell Underestimated Frege

Adam P. Kubiak, Piotr Lipski

Abstrakt


O tym, w jaki sposób Russell nie docenił Fregego

Reakcją na przełomowy dla dziejów filozofii analitycznej artykuł Gottloba Fregego pt. Sens i nominat [1892], był niemniej ważny esej Bertranda Russella pt. Denotowanie [1905]. Russell przedstawił w nim swoją teorię deskrypcji i dokonał jej porównań z koncepcją Fregego.

Celem naszego artykułu jest zwięzłe i przejrzyste zaprezentowanie i skomentowanie błędów i zaniedbań, jakich dopuścił się Russell w swojej krytyce koncepcji Fregego. Błędy te pojawiają się w ramach poruszanych przez Russela problemów: rozróżnienia sens-nominat, denotacji dla zwrotów denotujących i nazw pustych, użycia zasady salva veritate i negatywnych twierdzeń egzystencjalnych.

W pierwszej kolejności wskaujemy na dwa interpretacyjne błędy Russela związane z jego dwoma twierdzeniami odnośnie do teorii Fregego: tym, że gdy pragniemy mówić o znaczeniu zwrotu denotującego, naturalnym sposobem jest użycie cudzysłowów, oraz sugestii, że jedyne co zaproponował Frege, w przypadkach gdy (może się zdarzyć iż) wyrażeniu brak denotacji, to konwencjonalne zawarowanie jej przez zdefiniowanie desygnatu (np. w postaci zbioru pustego). Następnie wskazujemy na zaniedbanie Russella dotyczące braku omówienia Fregego możliwych rozwiązań w przypadku łamigłówki pierwszej (Scott jest autorem Waverleya), drugiej (król Francji jest łysy) i trzeciej (różnica między A i B nie istnieje).


Słowa kluczowe


język; semantyka; znaczenie; desygnat; deskrypcja; nazwa pusta; identyczność; kompleks denotujący

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blackburn, Simon, and Code, Alan, 1978. “The Power of Russell’s Criticism of Frege: ‘On Denoting’ pp. 48–50.” Analysis 38: 65–77.

Butler, Ronald, 1954. “The Scaffolding of Russell’s Theory of Descriptions.” Philosophical Review 63 (1954): 350–4.

Church, Alonzo, 1943. “Carnap’s Introduction to Semantics.” Philosophical Review 51: 298–304.

Dummett, Michael, 1973. Frege: Philosophy of Language. London: Harvard University Press.

Dummett, Michael, 1994. Origins of Analytical Philosophy. London: Harvard University Press.

Frege, Gottlob, 1892. Über Sinn und Bedeutung, [first published in:] Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25–50; [reprinted in:] Adrian W. Moore (ed.). Meaning and Reference. Oxford: Oxford University Press, 23–42.

Geach, Peter T., 1959. “Russell on Meaning and Denoting.” Analysis 19 (3): 69–72.

Kitis, Eliza, 1989. “Frege’s and Russell’s Solutions to the Problems of Non-Existent Subject Terms, Identity Statements and Opaque Contexts.” Faculty of Philosophy Yearbook (Aristotle University) 1: 141–158.

Linsky, Leonard, 1967. Referring. London and New York: Routledge & K. Paul.

Manser, Anthony, 1985. “Russell’s Criticism of Frege.” Philosophical Investigations 8: 269–87.

Russell, Bertrand, 1905. “On denoting.” Mind. New Series vol 14, no. 56: 479–93.

Searle, John R., 1958. “Russell’s Objections to Frege’s Theory of Sense and Reference.” Analysis 18 (6): 137–143.

Turnau, Pawel, 1991. “Russell’s Arguments against Frege’s Sense-Reference Distinction.” Russell. N.s. Vol. 11, no. 1: 52–66.

Urquhart, Alasdair, 2005. “Russell on Meaning and Denotation.” In: Guido Imaguire and Bernard Linsky (eds). On Denoting: 1905–2005. Munich: Philosophia Verlag, 99–120.

Zalta, Edward N., 2013, “Gottlob Frege.” In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.),


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)