L’articulation entre éthique et politique dans l’histoire de la pensée économique

Pierre Gerello

Abstrakt


Współzależność między etyką i polityką w historii myśli ekonomicznej

W swojej historii myśl ekonomiczna od Arystotelesa do Friedmana zmierzała naturalnie w kierunku tak polityki, jak i etyki. Artykuł stanowi refleksję na temat różnych sposobów rozumienia relacji między ekonomią, etyką i polityką. Opowiada się za specyficznym jej rozumieniem: trzeba szukać najpierw tego, co jest etyczne (reguły sprawiedliwego postępowania). Wdrażanie tych reguł wpływa bezpośrednio na podział i ograniczenie władz (polityka) i umożliwia szybki rozwój ekonomiczny. Artykuł stawia tezę, że takie rozumienie - które opiera się na pewnej koncepcji natury ludzkiej - rozwijało się przez wieki i dominowało w czasach scholastyki. Potem musiało współzawodniczyć z innymi sposobami rozumienia ekonomii, polityki, etyki oraz natury ludzkiej, takimi jak pozytywizm, marksizm czy behawioryzm.


Słowa kluczowe


ekonomia polityczna; zasady sprawiedliwego postępowania; postęp gospodarczy; behawioryzm; scholastyka

Pełny tekst:

PDF (Français (France))

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)