O nazywaniu przedmiotów – czyli jak Tadeusz Kotarbiński uczy rozumieć Ontologię Stanisława Leśniewskiego

Robert Trypuz

Abstrakt


This article presents an attempt to fund Ontology of Stanisław Leśniewski on a simple theory with one primitive relation “being denoted by”. Developed theory shows that to the linguistic model of the Ontology can belong only such general names that in their extensions have at least two objects (references) denoted by individual names.


Słowa kluczowe


Ontologia Leśniewskiego; denotacja; nazwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajdukiewicz Kazimierz (1928), Główne zasady metodologji nauk i logiki formalnej. Warszawa, Nakładem Komisji Wydawniczej Koła Matematyczno-Fizycznego Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego.

Borkowski Ludwik (1991), Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin, TN KUL.

Kielkopf Charles F. (1977), Quantifiers in Ontology, „Studia Logica” 36, s. 301-307.

Kotarbiński Tadeusz (1986), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa, PWN; wydanie pierwsze: Zakład im. Ossolińskich, Lwów 1929.

Kulicki Piotr (2012), An Axiomatisation of a Pure Calculus of Names, „Studia Logica” 100(5), s. 921-946.

Kulicki Piotr (2013), On Minimal Models for Pure Calculi of Names, „Logic and Logical Philosophy” 22(4), s. 429-443.

Küng Guido (1977), The Meaning of Quantifiers in the Logic of Leśniewski, „Studia Logica” 36, s. 309-322.

Leśniewski Stanisław (1927), O podstawach matematyki, „Przegląd Filozoficzny” 30, s. 164-206.

Leśniewski Stanisław (1928), O podstawach matematyki, „Przegląd Filozoficzny” 31, s. 261-291.

Leśniewski Stanisław (1929), O podstawach matematyki, „Przegląd Filozoficzny” 32, s. 60-101.

Leśniewski Stanisław (1930), O podstawach matematyki, „Przegląd Filozoficzny” 33, s. 77-105.

Leśniewski Stanisław (1931), O podstawach matematyki, „Przegląd Filozoficzny” 34, s. 142-170.

Luschei Eugene C. (1962), The Logical Systems of Leśniewski, Amsterdam: North-Holland.

Marcus Ruth Barcan (1962), Interpreting Quantification, „Inquiry” 5, s. 252-259.

Pietruszczak Andrzej (2000), O teoriach pierwszego rzędu związanych z elementarnym fragmentem ontologii Leśniewskiego, [w:] Jerzy Perzanowski, Andrzej Pietruszczak (eds), Logika & Filozofia Logiczna: FLFL 1996–1998, Toruń, Wydawnictwo UMK.

Rickey V. Frederick (1985), Interpretations of Leśniewski’s Ontology, „Dialectica” 39, s. 182-192.

Simons Peter M. (1982), On Understanding Leśniewski, „History and Philosophy of Logic” 3(2), s. 165-191.

Simons Peter M. (1985), A Semantics for Ontology, „Dialectica” 39, s. 193-216.

Strzednicki Jan T.J., Rickey V.F., Czelakowski Janusz (eds) (1984), Leśniewski’s Systems: Ontology and Mereology, Wrocław, Ossolineum.

Takano Mitio (1991), Syntactical Proof of Translation and Separation Theorems on Subsystems of Elementary Ontology, „Mathematical Logic Quarterly” 37, s. 129-138.

Waragai Toshiharu (2003), On the Logical Content of the Weak Law of Extensionality and Its Relation to the Successive Simplification of the Original Axiom of Leśniewski’s Ontology, „Technical Report” 2003-2.

Waragai Toshiharu, Oyamada Keiichi (2007), A System of Ontology Based on Identity and Partial Ordering as an Adequate Logical Apparatus for Describing Taxonomical Structures of Concepts, „Annals of the Japan Association for Philosophy of Science” 15(2), s. 123-149.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)