Distribution Laws in Weak Positional Logics

Marcin Tkaczyk

Abstrakt


Prawa dystrybucyjne w słabych logikach pozycyjnych

Logiki pozycyjne zawierają spójnik realizacji, który odnosi wyrażenie do pozycji ustalonego rodzaju, np. pozycji w czasie, przestrzeni, osób. W szczególności wyrażenie “Raphi” należy odczytywać: w punkcie a jest tak, że phi lub w podobny odpowiedni sposób. Najsłabszą logiką pozycyjną, w której spójnik “R” jest dystrybutywny względem wszystkich spójników klasycznego rachunku zdań, a konsekwentnie te spójniki są booleowskie w każdym kontekście, jest system MR. Rozważane w tej pracy słabe logiki pozycyjne są systemami pośrednimi między klasycznym rachunkiem zdań a systemem MR. Niektóre, ale niekoniecznie wszystkie, spójniki w tych systemach mogą być booleowskie. Przedstawiam tutaj prosty algorytm budowy dowolnego adekwatnego systemu z rozważanego przedziału, wyznaczonego przez wybrane prawa dystrybucyjne. Przedstawiony tutaj algorytm łatwo rozszerza się na inne zestawy spójników.


Słowa kluczowe


logika pozycyjna; słaba logika pozycyjna; dystrybucja; prawo dystrybucyjne; realizacja connective; pełność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


The comprehensive bibliography of positional logics up to 2015 may be found in the book by Jarmużek and Tkaczyk (2015). In what follows only works referred to in the present paper are listed.

Jarmużek, Tomasz, & Andrzej Pietruszczak. 2004. “Completeness of Minimal Positional Calculus.” Logic and Logical Philosophy 13: 147–62.

Jarmużek, Tomasz, & Marcin Tkaczyk. 2015. Normalne logiki pozycyjne. Metateoria i zastosowania. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Karczewska, Anna. 2018. “Maximality of Minimal Logic and Logical Philosophy 27: 193–203.

Rescher, Nicolas, & James Garson. 1968. “Topological Logic.” The Journal of Symbolic Logic. 33: 534–48.

Rescher, Nicolas, & Alasdair Urquhart. 1971. Temporal Logic. Wien & New York: Springer Verlag.

Tkaczyk, Marcin. 2009. Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tkaczyk, Marcin. 2013. “Negation in Weak Positional Calculi.” Logic and Logical Philosophy 22: 3–19
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)