Consciousness and Perception from Biological Externalism Point of View

Adriana Schetz

Abstrakt


Świadomość i postrzeganie z punktu widzenia biologicznego eksternalizmu

Celem analiz przeprowadzanych w tym artykule jest wykazanie, że w wielości teorii percepcji, które koncentrują swoje główne założenia wokół idei działania i ucieleśnienia, możemy wyróżnić zbiór podejść, które charakterystycznie podkreślają następujące twierdzenia: że żywy organizm powinien służyć jako podmiot postrzegający; że stany percepcyjne są nie tylko formą działania, ale przede wszystkim formą świadomości; że informację percepcyjną uzyskuje się przez postrzeganie podmiotów ze środowiska za pomocą tzw. niezmienników percepcyjnych (tj. wskaźników strukturalnych, które pozwalają organizmom rozpoznać takie właściwości percepcyjne, jak kolor, kształt, wielkość, natężenie dźwięku, rodzaj i kierunek zapachu, dotykalnie sprawdzalna tekstura itp.).


Słowa kluczowe


świadomość; postrzeganie; biologiczny eksternalizm; enaktywizm; doświadczenie; wrażliwość; akcjonizm; dysjunktywizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bermúdez, José Luis (ed.). 2005. Thought, Reference, and Experience. Oxford: Clarendon Press.

Byrne, Alex, & Heather Logue (eds.). 2009. Disjunctivism: Contemporary Readings. Cambridge: The MIT Press.

Cheselden, William. 1728. “An Account of Some Observations Made by a Young Gentleman, Who Was Born Blind, or Lost His Sight so Early, That He Had no Remembrance of Ever Having Seen, and Was Couch’d between 13 and 14 Years of Age.” Philosophical Transactions of the Royal Society vol. 35: 447–50. DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rstl. 1727.0038.

Campbell, John. 1996. “Molyneux’s Question.” Philosophical Issues vol. 7: 301–18. DOI: https://doi.org/10.2307/1522914

Campbell, John. 2005. “Information Processing, Phenomenal Consciousness, and Molyneux’s Question.” In José Luis Bermúdez (ed.). Thought, Reference, and Experience, 195–320. Oxford: Clarendon Press.

Clark, Andy. 2006. “Cognitive Complexity and the Sensorimotor Frontier.” Aristotelian Society. Supplementary Volume vol. 80, issue 1: 43–65. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8349. 2006.00137.x.

Godfrey-Smith, Peter. 2016. The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Gallagher, Shaun. 2005. How the Body Shapes the Mind. New York: Oxford University Press.

Gibson, James J. 1979/1986. The Ecological Approach to Visual Perception. London: LEA.

Haddock, Adrian, & Fiona Macpherson (eds.). 2008. Disjunctivism: Perception, Action, Knowledge. Oxford: Oxford University Press.

Heil, John. 1983. Perception and Cognition. Berkeley: University of California Press.

Hinton, J[ohn] M[ichael]. 1967/2009. “Visual Experiences.” In Alex Byrne & Heather Logue (eds.). Disjunctivism: Contemporary Readings, 1–11. Cambridge: The MIT Press. [Reprinted from: Mind vol. 76 (1967): 217–27].

Hinton, J[ohn] M[ichael]. (1973/2009), “Selections from Experiences.” In Alex Byrne & Heather Logue (eds.). Disjunctivism: Contemporary Readings, 13–32. Cambridge: The MIT Press. [Reprinted from: J.M. Hinton. Experiences: An Inquiry into Some Ambiguities. Oxford: Oxford University Press, 1973].

Hutto, Daniel D., & Eric Myin. 2013. Radicalizing Enactivism. Cambridge: The MIT Press.

Nudds, Matthew. 2011. “The Senses as Psychological Kinds.” In Fiona Macpherson (ed.). The senses: Classical and contemporary philosophical perspectives, 311–40. Oxford: Oxford University Press.

Macpherson, Fiona (ed.). The senses: Classical and contemporary philosophical perspectives. Oxford: Oxford University Press.

Martin, M.G.F. (2006. “On Being Alienated.” In Tamar Szabó Gendler and John Hawthorne (eds.). Perceptual Experience, 354–410. Oxford: Oxford University Press.

McDowell, John. 2008. “The Disjunctive Conception of Experience as Material for a Transcendental Argument.” In Adrian Haddock & Fiona Macpherson (eds.). Disjunctivism: Perception, Action, Knowledge, 376–89. Oxford: Oxford University Press.

Nagel, Thomas. 1974. “What Is It Like to Be a Bat?” The Philosophical Review vol. 83, no. 4 (October): 435-50. DOI: https://doi.org/10.2307/2183914.

Noë, Alva. 2004. Action in Perception. Cambridge: The MIT Press.

O’Regan, J. Kevin, & Alva Noë. 2001. “A Sensorimotor Account of Vision and Visual Consciousness.” Behavioral and Brain Sciences vol. 24: 939-1031.

Schetz, Adriana. 2009. “Widzieć krawędzie, dotykać głębi, czyli współczesne rozważania dotyczące pytania Molyneux.” Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu vol. 3: 55–79.

Schetz, Adriana. 2014. Biologiczny eksternalizm w teoriach percepcji. (Prace z Filozofii i Kognitywistyki). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Schetz, Adriana. 2016. “Non-relational conception of consciousness,” Constructivist Foundations vol. 11, no. 3: 562–564.

Shapiro, Lawrence. 2011. Embodied Cognition. London: Routledge.

Thompson, Evan T. 2007. Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Science of Mind. Cambridge: Harvard University Press.

Varela, Francisco J. 1996. “Neurophenomenology: A methodological remedy for the hard problem.” Journal of Consciousness Studies vol. 3, no. 4: 330–49.

Varela, Francisco J., Evan T. Thompson, & Eleanor Rosch. 1991. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge: The MIT Press.




DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)