Contextual Emergence and Its Applications in Philosophy of Mind and Cognitive Science

Robert Poczobut

Abstrakt


Emergencja kontekstowa i jej zastosowania w filozofii umysłu i kognitywistyce

Celem artykułu jest analiza pojęcia emergencji kontekstowej oraz jego wybranych zastosowań w filozofii umysłu i kognitywistyce. W pierwszej sekcji autor przedstawia ogólne założenia emergentystycznego obrazu rzeczywistości. Zwraca uwagę, że pojęcie emergencji ma zastosowanie do opisu różnych poziomów rzeczywistości — jednym z nich jest poziom systemów umysłowo-‑poznawczych badany w filozofii umysłu i kognitywistyce. W kolejnych sekcjach wprowadza definicje emergencji kontekstowej oraz przyczynowości systemowej oraz wskazuje na zastosowania tych pojęć w odniesieniu do systemów umysłowo-poznawczych. W końcowej części artykułu, w nawiązaniu do prac Geralda Edelmana i Michaela Gazzanigi, omawia rolę wyjaśniania kontekstowego w biologii i neurokognitywistyce. Wskazuje również na możliwość wykorzystania pojęcia emergencji kontekstowej w analizie eksternalizmu  aktywnego oraz teorii rozszerzonego poznania.


Słowa kluczowe


emergencja kontekstowa; filozofia umysłu; kognitywistyka; wyjaśnianie kontekstowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andersen, Peter Bøgh, Claus Emmeche, Niels Ole Finnemann, & Peder Voetmann Christiansen (eds.). 2000. Downward Causation: Minds, Bodies and Matter. Åarhus: Åarhus University Press.

Atmanspacher, Harald. 2007. “Contextual Emergence: from Physics to Cognitive Neuroscience.” Journal of Consciousness Studies vol. 14, nos. 1-2: 18–36.

Aydede, Murat, & Philip Robbins (eds.). 2010. The Cambridge Handbook of Situated Cognition. New York: Cambridge University Press.

Batterman, Robert W. 2002. The Devil in the Details. Oxford: Oxford University Press.

Bechtel, William. 2008. Mental Mechanisms: Philosophical Perspectives on Cognitive Neuroscience. London, New York: Routledge.

Bedau, Mark A., & Paul Humphreys (eds.). 2008. Emergence: Contemporary Readings in Philosophy and Science. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Bishop, Robert C. 2008. “Downward Causation in Fluid Convection.” Synthese 160, issue 2: 229–48. DOI: https://doi.org/10.1007/s11229-006-9112-2.

Bishop, Robert C., & Harald Atmanspacher. 2006. “Contextual Emergence in the Description of Properties”, Foundations of Physics vol. 36, no. 12: 1753-72. DOI: https://doi.org/ 10.1007/s10701-006-9082-8.

Bunge, Mario. 2003. Emergence and Convergence. Qualitative Novelty and the Unity of Knowledge. Toronto: University of Toronto Press.

Campbell, Donald T. 1974. “Downward Causation in Hierarchically Organized Biological Systems.” In F[rancisco] J[osé] Ayala & T[heodosius] Dobzhansky (eds.). Studies in the Philosophy of Biology, Berkeley: University of California Press, 179-186. DOI: https://doi.org/ 10.1007/978-1-349-01892-5_11.

Chemero, Anthony. 2009. Radical Embodied Cognitive Science. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Clark, Andy, & David Chalmers. 1998. “The Extended Mind.” Analysis vol. 58. no. 1: 7–19. DOI: https://doi.org/10.1093/analys/58.1.7.

Clark, Andy. 2008. Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension. Oxford: Oxford University Press.

Clayton, Philip. 2004. Mind and Emergence. From Quantum to Consciousness, Oxford: Oxford University Press.

Edelman, Gerald. 1992. Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of the Mind. New York: Basic Books.

Ellis, George F.R. 2006. “On the Nature of Emergent Reality.” In Philip Clayton & Paul Davies (eds.). The Re-Emergence of Emergence, 79–110. Oxford: Oxford University Press.

Emmeche, Claus, Simo Køppe, & Frederik Stjernfelt. 2000. “Levels, Emergence, and Three Versions of Downward Causation.” In Peter Bøgh Andersen, Claus Emmeche, Niels Ole Finnemann, & Peder Voetmann Christiansen (eds.). Downward Causation: Minds, Bodies and Matte, 13–34. Åarhus: Åarhus University Press.

Gazzaniga, Michael S. 2012. Who’s in charge? Free will and the science of the brain. New York: Harper-Collins.

Karniloff-Smith, Anette. 1992. Beyond Modularity: A Developmental Perspective on Cognitive Science. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Newman, David V. 1996. “Emergence and Strange Attractors”, Philosophy of Science vol. 63, no. 2: 245–61. DOI: https://doi.org/10.1086/289911.

Newman, David V. 2001; “Chaos, Emergence, and the Mind-Body Problem.” Australasian Journal of Philosophy, 79, 180-196. DOI: https://doi.org/10.1080/713931202.

Nickles, Thomas. 1973. “Two Concepts of Reduction.” Journal of Philosophy vol. 70, issue 7: 181-201. DOI: https://doi.org/10.2307/2024906.

Poczobut Robert. 2008. “Interdisciplinarity and Mind: An Onto-Methodological Perspective.” Polish Journal of Philosophy vol. 2, no. 1: 79–97.

Primas, Hans. 1998. “Emergence in Exact Natural Sciences”, Acta Polytechnica Scandinavica, vol. 91: 83–98.

Simon, Herbert. 2008. “Alternative Views of Complexity.” In Mark A. Bedau, & Paul Humphreys (eds.). Emergence: Contemporary Readings in Philosophy and Science, 249–58. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Sperry, Roger W. 1969. “A Modified Concept of Consciousness.” Psychological Review vol. 76: 532-36. DOI: https://doi.org/10.1037/h0028156.

Silberstein, Michael. 2006. “In Defense of Ontological Emergence and Mental Causation.” In Philip Clayton & Paul Davies (eds.). The Re-Emergence of Emergence, 203–26. Oxford: Oxford University Press.

Thompson, Evan, & Francisco J. Varela. 2001. “Radical Embodiment: Neural Dynamics and Consciousness.” Trends in Cognitive Science vol. 5, issue 10: 418-425. DOI: https://doi.org/ 10.1016/ S1364-6613(00)01750-2.

Teller, Paul. 1986. “Relational Holism and Quantum Mechanics”, British Journal for the Philosophy of Science, 37, issue 1: 71–81. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjps/ 37.1.71

Wilson, Robert. 2004. Boundaries of the Mind: The Individual in the Fragile Sciences, Cambridge: Cambridge University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)