Mindreading in the Animal Kingdom: Philosophical Controversies

Anna Dutkowska, Zbigniew Wróblewski

Abstrakt


Czytanie umysłu w królestwie zwierząt: kontrowersje filozoficzne

Główną kwestią w debacie na temat umysłu zwierząt jest kwestia czytania umysłu (mindreading). Ta złożona zdolność poznawcza należy do kluczowych elementów poznania społecznego — jako forma dostosowania się do konkretnych okoliczności związanych z życiem w grupach umożliwia odczyt stanów psychicznych innych podmiotów, np. intencji, pragnień i przekonań, a także adaptację własnego zachowania do tych informacji. Celem artykułu jest przedstawienie głównych kontrowersji filozoficznych, które pojawiają się w dyskusji na temat tego, czy zdolność tę można przypisać zwierzętom, a jeśli tak, to w jakim stopniu. Dyskusje filozoficzne koncentrują się na zagadnieniach metodologicznych, takich jak: alternatywne modele interpretacyjne zachowań zwierząt, antropomorfizm, protokoły eksperymentalne i zdolność oceny umysłu, a także natura umysłu (myślenia).


Słowa kluczowe


czytanie umysłu; umysły zwierząt; antropomorfizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andrews, Kristian. 2014. “Animal Cognition.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition), edited by Edward N. Zalta. Accessed 13 July 2018. http://plato.stanford.edu/ archives/fall2014/entries/cognition-animal/.

Andrews, Kristian, & Brian Huss. 2014. “Anthropomorphism, anthropectomy, and the null hypothesis.” Biology & Philosophy, vol. 29, no. 5: 711–29. Biology &Philosophy. DOI: https://doi.org/10.1007/s10539-014-9442-2.

Baron-Cohen, Simon. 1995. Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Bermúdez, José Luis. 2009. “Mindreading in the animal kingdom.” In Robert Lurz (ed.). The Philosophy of Animal Minds, 145–64. New York: Cambridge University Press.

Bermúdez, José Luis. 2011. “Mindreading and Moral Significance in Non-Human Animals.” In Tom L. Beauchamp & Raymond G. Frey (eds.). Oxford Handbook to Animal Ethics, 407–40. Oxford: Oxford University Press.

Call, Josef, & Michael Tomasello. 2008. “Does the chimpanzee have a theory of mind? 30 years later.” Trends in Cognitive Sciences vol. 12, issue 5: 187–91. DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.tics.2008.02.010.

Catala, Amélie, Britta Mang, Lisa Wallis, & Ludwig Hubert. 2017. “Dogs demonstrate perspective taking based on geometrical gaze following in Guesser-Knower task”. Animal Cognition, vol. 20, issue 4: 581–89. DOI: https://doi.org/10.1007/s10071-017-1082-x.

Cheney, Dorothy L., & Robert M. Seyfarth. 1990. How Monkey See the World. Inside the Mind of Another Species. Chicago: Chicago University Press.

Davidson, Donald. 1982. “Rational Animal.” Dialectica vol. 36, no. 4: 317–27. DOI: https://doi.org/ 10.1111/j.1746-8361.1982.tb01546.x.

Davidson, Donald. 2004. “The Problem of Objectivity.” In Donald Davidson. Problems of Rationality, 3–18. Oxford: Clarendon Press.

Fisher, John A. 1996. “The Myth of Anthropomorphism.” In Marc Bekoff & Dale Jamieson (eds.). Readings in Animal Cognition, 3–16. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Gómez, Juan C. 1998. “Some thoughts about the evolution of LADS, with special reference to TOM and SAM.” In Peter Carruthers & Jill Boucher (eds.). Language and thought: Interdisciplinary themes, 76–93. Cambridge: Cambridge University Press.

Griffin, Donald. 2004. Umysły zwierząt. Czy zwierzęta mają świadomość?. Translated by Magda Ślósarska & Anna Tabaczyńska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gut, Arkadiusz. 2009. O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem. Lublin: TN KUL.

Gut, Arkadiusz, & Zbigniew Wróblewski. 2015. “Czy reprezentacje mentalne zwierząt są nieprzezroczyste?”. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria vol. 24, issue 2 (94): 371–82.

Hare, Brian, Josef Call, & Michael Tomasello. 2001. “Do Chimpanzees know what conspecifics know and do not know.” Animal Behavior vol. 61, issue 1: 139–51. DOI: https://doi.org/ 10.1006/anbe.2000.1518.

Heyes, Cecilia M. 1998. “Theory of mind in nonhuman primates.” Behavioral and Brain Sciences vol. 21: 101–48.

Humphrey, Nick. 1978. “Nature’s Psychologists.” New Scientist vol 78, 1109: 900–904.

Kaminski, Juliane, Josep Call, & Michael Tomasello. 2008, “Chimpanzees know what others know, but not what they believe.” Cognition vol. 109, issue 2: 224–34. DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.cognition.2008.08.010.

Krupenye, Christopher, Fumihiro Kano, Satoshi Hirata, Josep Call, & Michael Tomasello. 2017. “A test of the submentalizing hypothesis: Apes’ performance in a false belief task inanimate control.” Communicative & Integrative Biology vol. 10, issue 4. DOI: https://doi.org/ 10.1080/19420889.2017.1343771

Lurz, Robert. 2011a. Mindreading Animals: The Debate over What Animals Know about other Minds. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Lurz, Robert. 2011b. “Belief Attribution in Animals: On How to Move Forward Conceptually and Empirically.”. Review of Philosophy and Psychology vol. 2, issue 1: 19–59. DOI: https://doi.org/10.1007/s13164-010-0042-z.

Lurz, Robert, Sharisse Kanet, & Carla Krachun. 2014. “Animal Mindreading: A Defense of Optimistic Agnosticism”. Mind & Language vol. 29, issue 4: 428–54. DOI: https://doi.org/ 10.1111/mila.12058

Malcolm, Norman. 1972–1973. “Thoughtless Brutes”. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, vol. 46: 5–20. DOI: https://doi.org/10.2307/3129585.

Miklósi, Ádám, Enikö Kubinyi, József Topál, Márta Gácsi, Zsófia Virányi, & Vilmos Csányi. 2003. “A Simple reason for a big difference: Wolves do not look back at humans, but dogs do.” Current Biology vol. 13, issue 9: 763–66. DOI: https://doi.org/10.1016/S0960-9822(03)00263-X.

Morgan, Lloyd Conwoy. 21903. An Introduction to Comparative Psychology. London: Walter Scott Publishing Company.

Penn, Derek, & Daniel Povinelli. 2007. “On the Lack of Evidence that Non – human Animals Possess Anything Remotely Resembling a ‘Theory of Mind”. Philosophical Transactions of the Royal Society B vol. 362: 731–44. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2006.2023.

Pisula, Wojciech. 2003. Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Povinelli, Daniel, & Timothy Eddy. 1996. “What young chimpanzees know about seeing.” Monographs of the Society for Research in Child Development vol. 61, issue 3: i-vi, 1–152; discussion 153–91. DOI: https://doi.org/10.2307/1166159

Povinelli, Daniel. 2000. Folk Physics for Apes. The Chimpanzee’s Theory of How the World Works. Oxford: Oxford University Press.

Premack, David, & Guy Woodruff. 1978. “Does the Chimpanzee have a Theory of Mind?” Behavioral and Brian Sciences vol. 1, issue 4 (1978): 515–526. DOI: https://doi.org/ 10.1017/S0140525X00076512

Przybysz, Piotr. 2014. O poznawaniu innych umysłów. Wokół kognitywistycznych badań nad poznaniem społecznym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Ryle, Gilbert. 1970. Czym jest umysł?. Translated by Witold Marciszewski. Warszawa: PWN, 1970.

Savage-Rumbaugh, E. Sue, Duane M. Rumbaugh, & Sally Boysen. 1978. “Sarah’s problems in comprehension.” Behavioral and Brian Sciences vol. 1, issue 4: 555–57. DOI: https://doi.org/10.1017/S0140525X0007655X.

Searle, John. 1992. The Rediscovery of the Mind. Cambridge: MIT Press.

Trojan, Maciej, A. Reinholz-Trojan, K. Zieba, K. Wieczorek. 2011. “Do dogs have a theory of mind?”. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, vol. 6, issue 1 (2011): 72. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jveb.2010.09.029.

Trojan, Maciej. 2013. Na tropie zwierzęcego umysłu.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Tschudin, Alain J.-P. 2006. “Belief attribution tasks in dolphins: What social minds can reveal about animal rationality.” In Susan Hurley & Mattew Nudds (eds.). Rational Animals?, 413–36. Oxford: Oxford University Press.

Visalberghi, Elisabetta, & Luca Limongelli. 1994. “Lack of Comprehension of Cause Effect Relations in Tool-using Capuchin Monkeys (Cebus apella).” Journal of Comparative Psychology vol. 108: 15–22. DOI: https://doi.org/10.1037/0735-7036.108.1.15.

Weiskrantz, Lawrence. 1997. “Thought Without Language: Thought Without Awareness?” In John Preston (ed.). Thought and Language, 127–50. Oxford: Oxford University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)