Once More about Moore’s Paradox in Epistemic Logic and Belief Change Theory

Marek Lechniak

Abstrakt


Jeszcze raz o paradoksie Moore’a w logice epistemicznej i teorii zmian przekonaniowych

W niniejszym artykule najpierw został zaprezentowany paradoks Moore’a per se, a następnie autor skupił się na perspektywie logicznej,analizując wpierw problem w zakresie tak zwanej standardowej logiki epistemicznej, a potem formalnej teorii zmian przekonaniowych.


Słowa kluczowe


paradoks Moore’a; logika epistemiczna; teoria zmian przekonaniowych

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baldwin, Thomas (ed.). 1993. G.E. Moore: Selected writings. New York, London: Routledge.

Chellas, Brian F. 1980. Modal logic. Cambridge: Cambridge University Press.

Friedman, Nir, and Joseph Y. Halpern. 1999. “Belief revision: a critique”. Journal of Logic, Language and Information Vol. 8, 401–20.

Danielewiczowa, Magdalena. 2002. Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Gärdenfors, Peter. 1988. Knowledge in flux. Modelling the dynamics of epistemic states. Cambridge, MA: A Bradford Book, The MIT Press.

Green, Mitchell S., & John N. Williams. 2007. Moore’s Paradox: New essays on belief, rationality, and the first person. New York: Oxford University Press.

Haack, Susan. 1978. Philosophy of logics, Cambridge: Cambridge University Press.

Hintikka, Jaakko. 1962. Knowledge and belief. Ithaca: Cornell University Press.

Judycki, Stanisław. 2002. “Introspekcja jako problem filozoficzny.” Roczniki Filozoficzne vol. 50, issue 1, 263–301.

Lechniak, Marek. 2010. “Dlaczego logika zmian przekonaniowych ,,nie lubi” zdań introspekcyjnych.” In Wojciech Suchoń, Irena Trzcieniecka-Schneider & Dominik Kowalski (eds.). Argumentacja i racjonalna zmiana przekonań. (Dialogikon, t. XV), 141–58. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lechniak, Marek. 2011. Przekonanie i zmiana przekonań: Analiza logiczna i Filozoficzna. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lindström, Sten, & Wlodek Rabinowicz. 1997. “Extending dynamic doxastic logic: Accommodating iterated beliefs and Ramsey conditionals within DDL.” In Lars Lindahl, Paul Needham, & Rysiek Śliwiński (eds.). For good measure: Philosophical essays dedicated to Jan Odelstad on the occasion of his fiftieth birthday. (Uppsala Philosophical Studies, 46), 126–53, 138–39. Uppsala: Department of Philosophy, University of Uppsala.

Lindström, Sten, & Wlodek Rabinowicz. 1999a. “DDL unlimited: dynamic doxastic logic for introspective agents.” Erkenntnis vol. 50: 353–385.

Lindström, Sten, & Wlodek Rabinowicz. 1999b. “Belief change for introspective agents.” In Sören Halldén, Bengt Hansson, Wlodek Rabinowicz, & Nils-Eric Sahlin (eds.) Spinning ideas: Electronic essays dedicated to Peter Gärdenfors on his fiftieth birthday. Lund: Department of Philosophy, Lund University. https://www.lucs.lu.se/spinning/categories/ dynamics/Lindstrom_Rabinowicz/index.html

Marciszewski, Witold. 1972. Podstawy logicznej teorii przekonań. Warszawa: PWN.

Rieger, Adam. 2015. “Moore’s paradox, introspection and doxastic logic.” Thought 4: 215–27.

Schilpp, Paul Arthur (ed.). 1944. The philosophy of Bertrand Russell, Evanston (IL): Northwestern.

Schilpp, Paul Arthur (ed.). 1952. The philosophy of G.E.Moore. New York: Tudor Publishing Company.

Schmidt, Ulla. 2014. Moore’s paradox. A critique of representationism. Berlin: De Gruyter.

Searle, John. 2011. Speech acts: An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press

Sorensen, Roy. 2000. “Moore’s problem with iterated belief.” The Philosophical Quarterly vol. 50, no. 198: 28–43.

Van Benthem, Johan. 2004. “What One May Come to Know.” Analysis vol. 64, no. 2: 95–105.

Williams, John N. 1979. “Moore’s paradox: one or two?”Analysis vol. 39, no. 3: 141–42.

Williams, John N. 2013. “Moore’s paradox and the priority of belief thesis.” Philosophical Studies 165 (3): 1117–38.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)