Language as a Necessary Condition for Complex Mental Content: A Review of the Discussion on Spatial and Mathematical Thinking

Arkadiusz Gut, Robert Mirski

Abstrakt


Język jako warunek konieczny złożonej treści mentalnej: przegląd badań nad myśleniem przestrzennym i matematycznym

W niniejszym artykule dokonujemy przeglądu badań z zakresu psychologii poznawczej, które skupiają się na hipotezie języka jako integratora treści zaczerpniętych z oddzielnych modułów poznawczych. W pierwszej kolejności przedstawiamy teoretyczną stronę badań, a następnie przechodzimy do prezentacji dwóch obszarów badan empirycznych eksplorujących hipotezę języka jako integratora treści. Punktem wyjścia tych badań jest fakt, że w obydwu przypadkach mamy do czynienia z dwoma rodzajami informacji, przetwarzanych przez dwa oddzielne moduły. Dla myślenia przestrzennego są to informacja geometryczna na temat lokacji przedmiotu w przestrzeni oraz informacja na temat właściwości inherentnych przedmiotowi, takich jak kolor czy wielkość. W przypadku matematycznego myślenia, dwa moduły przetwarzają kolejno informację na temat absolutnych ale małych ilości oraz przybliżonych wielkości. Celem badań w tych dwóch obszarach jest wykazanie, że język jest koniecznym warunkiem ku temu, aby informacja z obydwu modułów została zintegrowana. W końcowej części artykułu oferujemy kilka komentarzy na temat teoretycznej strony przedstawionych badań.


Słowa kluczowe


myślenie matematyczne; modularność; myślenie przestrzenne; język

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Anderson, Ursula, & Sara Cordes. 2013. “1 < 2 and 2 < 3: non-linguistic appreciations of numerical order.” Frontiers in Psychology vol. 4, 5. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013. 00005.

Baddeley, Alan D. 1986. Working memory. Oxford: Clarendon Press.

Barrow, John D. 1992. Pi in the sky: Counting, thinking, and being. Oxford: Clarendon Press.

Bermudez, José Luis. 2002. “Domain-generality and the relative pronoun.” Behavioral and Brain Sciences vol. 25, issue 6: 676–77. DOI: https://doi.org/10.1017/S0140525X02240121.

Bermúdez, José Luis. 2003. Thinking without words. (Philosophy of mind series). New York, Oxford: Oxford University Press.

Bialystok, Ellen. 1999. “Cognitive Complexity and Attentional Control in the Bilingual Mind.” Child Development vol. 70, No. 3: 636–44. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8624.00046.

Brannon, Elizabeth M. 2002. “The development of ordinal numerical knowledge in infancy.” Cognition vol. 83, issue 3: 223–40. DOI: https://doi.org/10.1016/S0010-0277(02)00005-7.

Carey, Susan. 2009. The Origin of Concepts. Oxford: Oxford University Press.

Carey, Susan, & Elizabeth S. Spelke. 1994. “Domain-specific knowledge and conceptual change.” In Lawrence A. Hirschfeld & Susan A. Gelman (eds.). Mapping the Mind: Domain Specificity in Cognition and Culture, 169–200. Cambridge: Cambridge University Press.

Carruthers, Peter. 1996. Language, thought and consciousness: An essay in philosophical psychology. Cambridge, England, New York, N.Y: Cambridge University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db= nlabk &AN=54512

Carruthers, Peter. 2002. “The cognitive functions of language.” Behavioral and Brain Sciences, vol. 25, issue 6: 657–74. DOI: https://doi.org/10.1017/S0140525X02000122.

Carruthers, Peter. 2003a. “Moderately massive modularity.” In Royal Institute of Philosophy supplement, 1358-2461. Vol. 53: Minds and persons, edited by Anthony O’Hear, 67–90. Cambridge: Cambridge University Press.

Carruthers, Peter. 2003b. “On Fodor’s Problem.” Mind and Language vol. 18, No. 5: 502–23. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0017.00240.

Carruthers, Peter. 2012. “Language in cognition.” In Eric Margolis, Richard Samuels, & Stephen P. Stich (eds.). Oxford handbooks online. The Oxford handbook of philosophy of cognitive science, 382–401. New York: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/ 10.1093/ oxfordhb/9780195309799.013.0016.

Cheng, Ken. 1986. “A purely geometric module in the rat’s spatial representation.” Cognition vol. 23, issue 2: 149–78. DOI: https://doi.org/10.1016/0010-0277(86)90041-7.

Cheng, Ken, Janellen Huttenlocher, & Nora S. Newcombe. 2013. “25 years of research on the use of geometry in spatial reorientation: a current theoretical perspective.” Psychonomic Bulletin & Review vol. 20, issue 6: 1033–54. DOI: https://doi.org/10.3758/s13423-013-0416-1,

Chomsky, Noam. 1972/2006. Language and mind. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Cipolotti, Lisa, & N.J. van Harskamp. 2001. “Disturbances of number processing and calculation.” In Handbook of neuropsychology. Vol. 3. Language and aphasia, edited by R[ita] S[loan] Berndt. 2nd ed., 305–44. Amsterdam, London: Elsevier.

Cordes, Sara, & Elizabeth M. Brannon. 2009. “The relative salience of discrete and continuous quantity in young infants.” Developmental Science vol. 12, No. 3: 453–63. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2008.00781.x.

Davidson, Donald. 1984/2001. “Thought and Talk.” In Donald Davidson. Philosophical essays. Vol. 2. Inquiries into truth and interpretation. 2nd ed., 155–70. Oxford: Clarendon Press. DOI: https://doi.org/10.1093/0199246297.003.0011.

Dehaene, Stanislas. 1999. The number sense: How the mind creates mathematics (Oxford Univ. Press pbk. ed.). New York: Oxford University Press.

Dehaene, S[tanislas], E[lizabeth] Spelke, P. Pinel, R. Stanescu, & Sanna Tsivkin. 1999). “Sources of mathematical thinking: behavioral and brain-imaging evidence.” Science vol. 284 (5416): 970–74.

Dummet, Michael. 1994. Origins of Analytic Philosophy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Feigenson, Lisa, & Susan Carey. (2005). “On the limits of infants’ quantification of small object arrays.” Cognition vol. 97, issue 3: 295–313. DOI: https://doi.org/10.1016/j. cognition.2004.09.010.

Feigenson, Lisa, Stanislas Dehaene, & Elizabet S. Spelke. 2004. “Core systems of number.” Trends in Cognitive Sciences vol. 8, issue 7: 307–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics. 2004.05.002.

Gelman, Rochel, & Brian Butterworth. 2005. “Number and language: how are they related?” Trends in Cognitive Sciences vol. 9, issue 1: 6–10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics. 2004.11.004.

Gentner, Dedre, & Susan Goldin-Meadow (eds.). 2003. A Bradford book. Language in mind: Advances in the study of language and thought. Cambridge, Mass., London: MIT Press.

Gleitman, Lila R., & Anna Papafragou. 2005. “New perspectives on language and thought.” In Keith J. Holyoak & Robert G. Morrison (eds.). The Cambridge handbook of thinking and reasoning. Cambridge 543–568. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Gordon, Peter. 2004. Numerical cognition without words: evidence from Amazonia. Science vol. 306 (5695), 496–99. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1094492.

Griffin, Donald R. 1992. Animal minds. Chicago: University of Chicago Press.

Grosjean, François. 2001. Life with two languages: An introduction to bilingualism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Gumperz, John J., & Stephen C. Levinson. 1996. Rethinking linguistic relativity. Studies n the social and cultural foundations of language. Vol. 17. Cambridge: Cambridge University Press.

Hermer, Linda, & Elizabeth S. Spelke. 1996. “Modularity and development: the case of spatial reorientation.” Cognition vol. 61, issue 3: 195–232.

Hermer-Vazquez, Linda, Elizabeth S. Spelke, & Alla S. Katsnelson. 1999. “Sources of flexibility in human cognition: dual-task studies of space and language.” Cognitive Psychology vol. 39, issue 1: 3–36. DOI: https://doi.org/10.1006/cogp.1998.0713.

Hespos, Susan J., & Elizabeth S. Spelke. 2004. “Conceptual precursors to language.” Nature vol. 430 (6998): 453–456. DOI: https://doi.org/10.1038/nature02634.

Izard, Véronique, Coralie Sann, Elizabeth S. Spelke, & Arlette Streri. 2009. “Newborn infants perceive abstract numbers.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 106 (25): 10382–85. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas. 0812142106

Johnson-Laird, P[hilip] N. 1980. “Mental Models in Cognitive Science.” Cognitive Science vol. 4, issue 1: 71–115. DOI: https://doi.org/10.1207/s15516709cog0401_4.

Kurcz, Ida. 1976. Psycholingwistyka. Przegląd problemów badawczych. Warszawa: Państwowe. Wydawnictwo Naukowe.

Laurence, Stephen, & Eric Margolis. 2005. “Number and Natural Language.” In Peter Carruthers, Stephen Laurence, & Stephen Stich (eds.). Evolution and Cognition. The innate mind. Vol. 1. Structure and Contents, 216–35. New York, Oxford: Oxford University Press.

Laurence, Stephen, & Eric Margolis. 2008. “Linguistic determinism and the innate basis of number.” In Peter Carruthers, Stephen Laurence, & Stephen Stich (eds.). Evolution and Cognition. The innate mind. Vol. 3. Foundations and the Future, 139–61. New York, Oxford: Oxford University Press.

Le Corre, Mathieu, & Susan Carey. 2007. “One, two, three, four, nothing more: an investigation of the conceptual sources of the verbal counting principles.” Cognition vol. 105, issue 2: 395–438. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cognition.2006.10.005.

Lee, Sang Ah. 2017. “The boundary-based view of spatial cognition: a synthesis.” Current Opinion in Behavioral Sciences vol. 16: 58–65. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cobeha. 2017.03.006

Leibniz, Gottfried Wilhelm. 1976. Philosophical papers and letters. 2nded., 2. print. (Synthese historical library vol 2). Dordrecht, Holland, Boston: D. Reidel Publishing Company.

Levelt, Willem J. M. 1989. Speaking: From intention to articulation. A Bradford book. Cambridge, Mass., London: MIT Press.

Li, Peggy, & Lila Gleitman. (2002). “Turning the tables: language and spatial reasoning.” Cognition vol. 83, issue 3: 265–294. DOI: https://doi.org/10.1016/S0010-0277(02)00009-4.

Lipton, Jennifer S., & Elizabeth S. Spelke. 2005. “Preschool children’s mapping of number words to nonsymbolic numerosities.” Child Development vol. 76, No. 5: 978–88. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00891.x.

Marzecová, Anna, Marcin Bukowski, Ángel Correa, Marianna Boros, Juan Lupiáñez, & Zofia Wodniecka. 2013. “Tracing the bilingual advantage in cognitive control: The role of flexibility in temporal preparation and category switching.” Journal of Cognitive Psychology vol. 25, issue 5: 586–604. DOI: https://doi.org/10.1080/20445911.2013. 809348.

McCrink, Koleen, & Karen Wynn. 2004. “Large-number addition and subtraction by 9-month-old infants.” Psychological Science vol. 15, issue 11: 776–81. DOI: https://doi.org/10.1111/ j.0956-7976. 2004.00755.x

Nęcka, Edward, Jarosław Orzechowski, & Błażej Szymura. 2006. Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Academica Wydawnictwo SWPS.

Nieder, Andreas, & Stanislas Dehaene. 2009. “Representation of number in the brain.” Annual Review of Neuroscience vol. 32: 185–208. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.neuro. 051508.135550.

Pica, Pierre, Cathy Lemer, Véronique Izard, & Stanislas Dehaene. 2004. “Exact and approximate arithmetic in an Amazonian indigene group.” Science vol. 306 (5695): 499–503. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1102085.

Picozzi, Marta, Maria Dolores de Hevia, Luisa Girelli, & Viola Macchi Cassia. 2010. “Seven-month-olds detect ordinal numerical relationships within temporal sequences.” Journal of Experimental Child Psychology vol. 107, issue 3: 359–67. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.jecp.2010.05.005.

Rugani, Rosa, Laura Fontanari, Eleonora Simoni, Lucia Regolin, & Giorgio Vallortigara. 2009. “Arithmetic in newborn chicks.” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences vol. 276 (1666): 2451–2460. DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2009.0044.

Sarnecka, Barbara W., Valentina G. Kamenskaya, Yuko Yamana, Tamiko Ogura & Yulia B. Yudovina. 2007. “From grammatical number to exact numbers: early meanings of ‘one’, ‘two’, and ‘three’ in English, Russian, and Japanese.” Cognitive Psychology vpl. 55, issue 2: 136–68. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2006.09.001.

Smith, Edward E. 1999. “Working Memory.” In Robert A. Wilson & Frank Keil (eds.). The MIT encyclopedia of the cognitive sciences, 888–889. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Spelke, Elizabeth S. 2003. “What makes us Smart: Core knowledge and natural language.” In Dedre Getner & Susan Goldin-Meadow (eds.). A Bradford book. Language in mind: Advances in the study of language and thought, 277–311. Cambridge, Mass., London: MIT Press.

Spelke, Elizabeth S., & Sang Ah Lee. 2012. “Core systems of geometry in animal minds.” Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, vol. 367 (1603): 2784–93. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0210.

Spelke, Elizabeth S., & Sanna Tsivkin. 2001. “Language and number: a bilingual training study.” Cognition vol. 78, issue 1: 45–88. DOI: https://doi.org/10.1016/S0010-0277(00)00108-6.

Trick, Lana M., & Zenon W. Pylyshyn. 1994. “Why are small and large numbers enumerated differently? A limited-capacity preattentive stage in vision.” Psychological Review, vol. 101, issue 1: 80–102. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-295X.101.1.80.

Van Marle, Kristy, & Karen Wynn. 2011. “Tracking and quantifying objects and non-cohesive substances.” Developmental Science vol. 14, issue 3: 502–15. DOI: https://doi.org/10. 1111/j.1467-7687.2010.00998.x.

Wodniecka, Zofia, Karolina Mieszkowska, Joanna Durlik, & Ewa Haman. (2018). “Kiedy 1 + 1 ≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język(i): When 1 + 1 ≠ 2: how bilinguals acquire and process language(s).” In Ewa Czaplewska (ed.). Logopedia międzykulturowa, 92–131. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Wynn, Karen. 1992a. “Addition and subtraction by human infants.” Nature vol. 358 (6389), 749–750. DOI: https://doi.org/10.1038/358749a0.

Wynn, Karen. 1992b. “Children’s acquisition of the number words and the counting system.” Cognitive Psychology vol. 24, issue 2: 220–51. DOI: https://doi.org/10.1016/0010-0285 (92)90008-P.

Xu, Fei. 2003. “Numerosity discrimination in infants: Evidence for two systems of representations.” Cognition vol. 89, issue 1: B15-B25. DOI: https://doi.org/10.1016/S0010-0277 (03)00050-7.

Xu, Fei., & Susan Carey. 1996. “Infants’ metaphysics: the case of numerical identity.” Cognitive Psychology vol. 30, issue 2: 111–53. DOI: https://doi.org/10.1006/cogp.1996.0005.

Xu, Fei., & Elizabeth S. Spelke. 2000. “Large number discrimination in 6-month-old infants.” Cognition vol. 74, issue: 1, B1-B11. DOI: https://doi.org/10.1016/S0010-0277(99)00066-9.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)