Archaeology of Cognitive Science: Michel Foucault’s Model of the Cognitive Revolution

Marek Hetmański

Abstrakt


Archeologia kognitywistyki — Michela Foucaulta model rewolucji kognitywnej

W artykule przeprowadzono epistemologiczną i częściowo metodologiczną analizę kognitywistyki (cognitive science) jako dyscypliny naukowej, która powstała wskutek przeobrażeń w filozoficznych i psychologicznych koncepcjach umysłu i poznania poprzez zastosowanie w nich narzędzi i metod modelowania oraz symulacji ludzkich procesów poznawczych i świadomości. Do opisu powstania tej interdyscyplinarnej (transdyscyplinarnej) nauki, jej etapów, stanowisk i kierunków rozwoju przyjmuje się model epistemologiczny sformułowany przez Michela Foucaulta, w którym zwraca on uwagę na społeczne, ideologiczne i technologiczne uwarunkowania wiedzy naukowej (episteme). Dzięki niemu referowane i analizowane są opinie o kognitywistyce takich czołowych jej twórców i krytyków, jak George A. Miller, Howard Gardner, Margaret Boden i José Luis Bermúdez. Ukazany został zróżnicowany epistemologiczno-metodologiczny status kognitywistyki (cognitive science), jak też jej poznawcze i instytucjonalne uwarunkowania oraz wyzwania, przed którymi stoi po półwieczu intensywnego rozwoju.


Słowa kluczowe


archeologia wiedzy; kognitywistyka; epistemologia; wiedza; dyscyplina naukowa; Michel Foucault

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bermúdez, José Luis. 2016. Cognitive Science: An Introduction to the Science of Mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Boden, Margaret. 2006. Mind as Machine: A History of Cognitive Science. T. 1–2. Oxford: Clarendon Press.

Burke, Peter. 2012. A Social History of Knowledge II: From the Encyclopédie to Wikipedia. London: Polity Press.

The Concise Oxford Dictionary. 1984. Oxford: Clarendon Press.

Foucault, Michel. 1973. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.

Foucault, Michel. 2002. Archaeology of Knowledge. New York, London: Routledge Classics.

Gardner, Howard 1985. The Mind’s New Science: A History of Cognitive Revolution. New York: Basic Books.

Hetmański, Marek. 2006. “Artificial Intelligence: The Myth of Information Science.” In Mariusz W. Żydowo (ed.). Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science, 46–58. Warsaw: Polish Academy of Sciences.

Miller, George A. 2003. “The cognitive revolution: a historical perspective.” “TRENDS in Cognitive Sciences” vol. 7, no. 3: 141–144.

Wiener, Norbert, 1964. God and Golem, Inc.: A Comment on Certain Points where Cybernetics impinges on Religion. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)